اول سلام........
من پرسپولیسیم..........
ولی چه فایده.........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کدوم تیمهای ما توی این چند ساله واسه ایران افتخار آوردن.........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط بلدن بزنن تو سروکله هم..........
ژاپن و...