استقلال بهترین تیم ایرانه
اگه
پرسپولیس نباشه
فقط پرسپولیس
ارتش سرخ