درود بر دوستان ..... والا ما که طرفداره هیچکدوم نیستیم :-?