دنیا پرسپولیس

دوست عزیز بجای داماش و صبا اگه فولاد خوزستان و نفت آبادان رو می نوشتی بهتر بود