آفرین
واقعا آفرین
فوتبال ایران رو باید سر در فدراسیونش رو گل بگیرن
من نظرم اینه دو تا کار مال ما ایرانیها نیست
یکیش همین فوتباله
اون یکیشم ربطی نداره به این بحث
شاید بخوام بگم جنجال شه
مسخره...