چرا هیچ بررسی از این ssd نادر ما تو اینترنت گیر نمیاد؟؟؟


Kingston HyperX 3K SH103S3/90Gکلا خوبه یا بد؟