سعید جان خدا خیرت بده
اولین باری هست که میبینم این آموزش رو کپی کردند منبع هم براش ذکر کردند!

اما منبع فقط و فقط "Hotoverclock.com" هست و منبع 1 و 2 نداره....
ساده تر بگم تمام عکس ها لوگو داره و...