دوستان سلام .

بنده این چند وقت اینقدر Review SSD دیدم دیگه سردرگم شدم

واقعا نمیدونم توی رنج 128 چی خوبه .:((@-)