درایور کارتتون به درستی نصب نشده ،
احتمالا نسخه ای که نصب کردید درایور کارت شما درش موجود نبوده و فقط catalyst control cenetr نصب شده .

برای اینکه مطمئن تر بشه گفت ، شما یک شات از Gpu-z لطفا...