دو حالت داره یا فن کارت شما از pwm پشتیبانی نمیکنه یا این که خودتون فن کنترل را روشن نمیکنید ! اگر جواب نداد با riva Tuner امتحان کنید !

مطئنی که کلید قرمز رنگ را میزنی و بعد Apply میکنی ؟
با...