ارگونومی سخت افزار (کامپیوتر)
48826

امروزه کاربرد رایانه (computer) در زندگی ما نقش بسزایی یافته و برخی از ما ، حتی کودکانمان نیز ساعت های متمادی با این وسیله الکترونیکی کار می کنیم . به همین...