شرکت Super Talent Technology، یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید قطعات ذخیره ساز مبتنی بر فلش های NAND، به تازگی ماژول ذخیره ساز SATA Slim SJ2 را معرفی کرده است. از ماژول ذخیره ساز مبتنی بر فلش این...