یکی از مشکلاتی که عکاسان حرفه ای و نکته سنج با آن مواجهند، شفافیت گوش مدل، هنگام ثبت عکس‌های تبلیغاتی، تجاری و یا عکاسی در آتلیه است، خصوصا در افرادی که گوش‌های بزرگی دارند.
اگر بدنبال راه حلی...