34415
همه ما بازی پرطرفدار HALO را میشناسیم. عنوانی که در انحصار مایکروسافت و کنسول XBOX است و همه ما میدانیم نسخه جدید این بازی در راه است که بسیاری از ما منتظر آن هستیم.

اما جالب است بدانید که...