گوگل مقدار استفاده از ورژن های مختلف آندروید در ماه ژانویه منتشر کرد که می توانید جزئیات آن را جدول زیر مشاهده کنید .
74167417