42084
عکس سمت چپ شکلی طبیعی و ظاهری خوش فرم را نشان می دهد. ( نویز کمتری دارد. )
عکس سمت چپ ایزو پایینی دارد و عکس سمت راست ایزو بالاتری دارد .


سلام
میخوام بیشتر درباره ایزو برای شما بگم
...