37502
تیم بایوس مود تقدیم می کند

آپگرید رایگان از ویندوز 7 به ویندوز 10 به صورت رسمی و قانونی به وسیله بایوس مودینگ

====

* تاریخ انتشار آموزش همزمان با ارائه آپدیت از سوی ماکروسافت *