سلام .آیا امکان تغییر فونت وسایز تله تکست فارسی در تلویزیون های ال جی وجود دارد؟ فونت فعلی خیلی ضخیم وناهمگون وگاهی بسختی خوانده می شود