با شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا ، تابش خورشید در فضاهای باز بیشتر شده و باعث آزار چشم ها میشود. این مشکل زمانی بیشتر احساس میشود که قصد استفاده از گجت های خود در زیر تابش مستقیم آفتاب را داشته...