سلام به دوستان

Jpeg یا Raw

خب

قطعا Raw

چون شما امکان ادیت و گسترده ویرایش شما با Raw بیشتر هس چون فایل خام عکس رو در اختیار دارین