در آستانه ورود ویندوز 10 همه به فکر تعویض ویندوز های خود هستیم. اما مطمئناً یکی از مشکلات گیمر ها در هنگام تعویض ویندوز کپی کردن سیو های خودشان است. از آنجا که مسیر سیو هر بازی با دیگری فرق دارد ،...