من با همین سیستم ذغالی خودم پردازنده E7400 Dual Core (کلاک پیشفرض 2.8) و گرافیک 9600 از Call of Duty Black Ops II حدودا 30 فریم گرفتم ..
بعد از اور کلاک به 3.8GHZ باز هم فریم ریت همون بود ...

اما...