دقیقا عطا جان

dx12 میتونه خیلی از استرس ها رو از بین ببره و توجه رو معطوف کنه به سمت vga

Sent from my ASUS K00S using Tapatalk