همه چیز بستگی به برنامه نویس سیستمی یا توسعه دهنده موتور بازی داره ، با توجه به تحقیقاتی که بنده انجام دادم و پیگیر این موضوعات هستم .

اگر تیم برنامه نویسی و شرکت سازنده بازی ها بتونند نرم...