شدنش میشه، ولی همونطور که دوستم آقای پورسانی اشاره کردند بهتره در صورت امکان از پردازنده i5 استفاده کنید.