تا همین رو هم ازمون نگرفتن بهتره با همین لاکپشت نت! یا ف***ی***ل***ت***ر نت سر کنیم!!! ;)
عجب مردمان قانعی هستیم ما ایرانیان!
میایم میگیم اینترنت سرعتش کمه... میان کمترش می کنن بعد به همون قبلی...