یاده یه بازی بسیار جالب افتادم اگه گفتید اسمش چی بود؟