دوست عزیز با توجه به قانون جدید بخش بازارچه،بعد از 2 ماه در صورت عدم فروش قطعه و یا دستگاه مورد نظر،تاپیک بسته میشود.
با تشکر