فکر میکنم لایسنس آفیس رو باید جدا از تبلت خریداری کنید.
بهتره از فروشگاهی که تبلت رو خریدید سوال کنید.