Edifire C3
این اسپیکر 2.1 هست و کیفیت صداش هم عالیه البته مدلهای معرفی شده توسط آقا حسام هم بسیار خوب هستند .