دست امیرحسین درد نکنه ! قشنگ و زیبا

فقط ایراد هایی که داشتی به نقد وب سایت رو هم اگه میشه بگو (البته یکیشون تو متن بود :دی)