البته مدل جدید این هاردی که آقا یاسر پیشنهاد دادند با اضافه شدن کلمه Ultra به آخر مدل تولید شده یعنی Western Digital My Passport Ultra ! البته مطمئن نیستم که در بازار کشور ما موجود هست یا نه...