سلام

لطف کنید پس از مطالعه قوانین بخش بازارچه، تاپیک را اصلاح کنید، در غیر این صورت تاپیک شما پس از 12 ساعت حذف می شود.