اگر مانیتور هم نخواید فرقی نداره چون کیس گیم 2 تومن به بالا این سیستم عطا جان هم حداقلی شما یه بازی مثل واتچ داگز بخوای بازی کنی با حداقل جزئیات به زحمت میفتی با این سیستم.