سومی چون کیس داره. موارد اول و دوم AIO هستند و از کارت گرافیک های موبایل استفاده میکنند.