مهدی جان مطلب بسیار جالبی بود.
به نظرم خیلی واسه تو سایت رفتن پتانسیل داره. ممنون واسه اطلاعات خوبت.

From Fringe Dev***on