بررسی شما بسیار جامع بود
ایا این مادربرد الان در اختیار دارید می خواهم درباره دمای مدار تغذیه این مادربرد بدونم در ضمن اگر میشه درباره vga smb در ocpanel بدونم
در ضمن ببخشید قسمت چیپAsmedia...