اینهم چند عکس آماتور که با توجه به تجیهزاتی که داشتم گرفتم.لطفا نظر بدید

9697969896999700

البته من عکس در شب زیاد دارم.اما اینها بدون فلش بوده و تنظیمات نور به صورت دستی انجام شده.