سیم تلفن که از بیرون میاد رو دنبال کن از اونجایی که از کابل اصلی جدا میشه و داخل خونتون میاد، به نظرم سیم تلفنتو کلا جدا بکش

send from my fonepad