انسان جالبی بود ، من روزی که اعلام کردند که فوت شده واقعا ناراحت شدم با اینکه اصلا از محصولاتشون دل خوشی ندارم

هر وقت میخوام توصیفش کنم او را با بیل گیتش مقایسه میکنم.