خواهان زیاد است

انشالله در عمل شاهد حرکت های مستمر و خوب در انجمن بازی باشیم.

بهنام و شروین عزیز , شما یه دستی به انجمن بکشید و راهش بندازید و یه نفر روهم به عنوان همکار انجمن انتخاب کنید.
...