شما درست میگی اتفاقا یکی از دوستان که زیاد درگیر دنیای کامپیوتر نیست میگفت خسته شدیم اینقدر عکسش رو اینور و اونور دیدیم.
ولی خب ایشون خیلی به دنیای فناوری کمک کرده و لیاقت این همه قدر دانی رو داره و...