دوست خوبم سلام

برای حل این موضوع بهترین کاری که می توانید بکنید این است که با شرکتی که آسانسور را نصب کرده صحبت کنید. به نظر بنده این موضوع دقیقا در زمانی ایجاد می شود که موتور آسانسور کار می...