عالی...بررسی هبچ چیزی کم از بررسی سایت های معتبر خارجی نداشت واقعا...
دیگه جا نمونده بود از مادربرد که بررسی نشده باشه...

خیلی خسته نباشی:)