ممنونم از همه دوستان به خاطر نمونه عکس‌ها


يک مقاله کاربردي در مورد عکاسي در شب در نشريه چاپ کرديم. اگر دوست داشتين اين جا براي همه به اشتراک بگذاريم سروران گرامي


ممنونم