من هم می توانم نقشی هر چند کوچک به عنوان عضو فعال انجمن گیم ایفا کنم. شرایط رو هم می پذیرم. Yeah I Can :دی

فقط یه چیزی هست، من کارت گرافیک سیستمم رو به دلایلی فروختم و الان هم دارم با یه سیستم 775...