SSD اونم نه یکی ... دو تا 512GB که از صدای مزخرف H.D.D راحت شیم.

تجهیزات نورپردازی از اعم واجباته! LED هارو روشن میکنم انگار چراغ دلم روشن میشه:دی

کولر یا فن نوکتوا که اصلا رد خور نداره .
...