والا از نظره بنده سیستمی که از برند گیگابایت نباشه که سیستم نیست (هویچه :|)
و اینکه نیازی به نور پردازی هم نداره چون خوده این برند شیک ترینه :)

در یک کلام خلاصه :
مادر برد گیگابایت + کارت...