http://www.flatpanelshd.com/pictures/sharpflexoled-1.jpg

شرکت شارپ که در نمایشگاه CES امسال حضور مقتدرانه ای داشت و فرصتی پیدا کرد تا از آخرین دستاوردهای خود پرده بردای نماید ، علاوه بر تلویزیون...