طی ۴ سال گذشته اپل در خط تولید آیفون های خود یک الگو و روال کاری مشخص و آشنا را دنبال کرده است. ابتدا یک آیفونِ بازطراحی و جدید عرضه می شود. آنگاه در سال آینده نسخه بعدی با همان بدنه و سخت افزار...